مراسم گرامیداشت روز داروسازی

date: 
98/06/05
Image: 

مراسم گرامیداشت روز داروسازی شرکت داروسازی کاسپین تامین با حضور مدیران و کارکنان در محیطی صمیمانه برگزار گردید. در این مراسم مهندس حامد صابونی مدیرعامل محترم شرکت ضمن عرض تبریک به مناسبت روز داروسازی و سخنرانی درخصوص عملکرد شرکت در ادامه از زحمات کارکنان زحمتکش و توانمند مجموعه همسو با تعالی سازمان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

button

CONTACT US:

Head Office:
Address: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
Tel: (+98 21)-889 65323
Fax: (+98 21)-889 57056
Factory:
Address: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial Zone, Rasht, Guilan, Iran
Tel: (+98 131) 338-2511- 8
Fax: (+98 131) 338 – 2517