آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی کاسپین تامین از سازمان غذا و دارو لوح تقدیر دریافت نمود

تاریخ: 
8 بهمن 1394
Image: 

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی کاسپین تامین در راستای انطباق عملکرد با الزامات کلی عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP) در زمینه کنترل مواد اولیه و محصولات دارویی در سال 94 مورد ارزیابی قرار گرفته و موفق به دریافت لوح تقدیر از سازمان غذا و دارو گردید.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517