آغاز صادرات 3000 عدد آمپول مدروکسی پروژسترون (پروودیک®) به کشور عمان

تاریخ: 
15 دی 1394
Image: 

صادرات 3000 عدد آمپول مدروکسی پروژسترون (پروودیک®) به کشور عمان توسط شرکت داروسازی کاسپین تامین آغاز گردید.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517