اخذ تقدیرنامه اشتهار به کیفیت هفتمین دوره جایزه ملی غذا، دارو و بهداشت ایران

تاریخ: 
98/08/25
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین طی ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران موفق به اخذ تقدیرنامه اشتهار به کیفیت دو ستاره در شکل دارویی آمپول و تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره در شکل دارویی پماد گردید.
تقدیرنامه های مربوطه طی برگزاری مراسمی با حضور مدعوین و مسئولین ذیربط به مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای مهندس صابونی اهداء و از ایشان تقدیر بعمل آمد.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517