مراسم گرامیداشت روز داروسازی

تاریخ: 
98/06/05
Image: 

مراسم گرامیداشت روز داروسازی شرکت داروسازی کاسپین تامین با حضور مدیران و کارکنان در محیطی صمیمانه برگزار گردید. در این مراسم مهندس حامد صابونی مدیرعامل محترم شرکت ضمن عرض تبریک به مناسبت روز داروسازی و سخنرانی درخصوص عملکرد شرکت در ادامه از زحمات کارکنان زحمتکش و توانمند مجموعه همسو با تعالی سازمان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517