جنتامایسین

نام ژنریک: جنتامایسین
نام تجاری: جنتادیک®
شکل دارویی: • آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر
طبقه بندی فارماکولوژیک: آمینوگلیکوزید
طبقه بندی درمانی: ضد باکتری
طبقه بندی مصرف در بارداری: رده D

فارماکولوژی

اثر ضد باکتری : جنتا مایسین باکتریسید است.این باکتری با جز 30S ریبوزومهای باکتری پیوند یافته و ساخت پروتئین های باکتری را مهار می کند.طیف وسیعی از این دارو شامل بسیاری از ارگانیسم های گرم منفی هوازی(از جمله اثر گونه های مختلف سودوموناس آئروژینوزا)و در بعضی از ارگانیسم های گرم مثبت هوازی است. جنتامایسین ممکن است بر بعضی از گونه های باکتری مقاوم به سایر آمینوگلیکوزها موثر باشد .

فارماکوکینتیک:

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

موارد مصرف:

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

موارد منع مصرف:

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

احتیاط:

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

عوارض جانبی:

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

نحوۀ نگهداری:

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

stdClass Object ( [nid] => 101 [type] => product [language] => fa [uid] => 1 [status] => 1 [created] => 1329484988 [changed] => 1392667901 [comment] => 0 [promote] => 0 [moderate] => 0 [sticky] => 0 [tnid] => 101 [translate] => 0 [vid] => 101 [revision_uid] => 1 [title] => جنتامایسین [body] =>
Image: 
نام تجاری: 

جنتادیک®

شکل دارویی: 

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی درمانی: 

ضد باکتری

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده D

اثر ضد باکتری : جنتا مایسین باکتریسید است.این باکتری با جز 30S ریبوزومهای باکتری پیوند یافته و ساخت پروتئین های باکتری را مهار می کند.طیف وسیعی از این دارو شامل بسیاری از ارگانیسم های گرم منفی هوازی(از جمله اثر گونه های مختلف سودوموناس آئروژینوزا)و در بعضی از ارگانیسم های گرم مثبت هوازی است. جنتامایسین ممکن است بر بعضی از گونه های باکتری مقاوم به سایر آمینوگلیکوزها موثر باشد .

فارماکوکینتیک: 

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

موارد مصرف: 

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

موارد منع مصرف: 

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

احتیاط: 

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

عوارض جانبی: 

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

[log] => [revision_timestamp] => 1392667901 [format] => 1 [name] => root [picture] => [data] => a:5:{s:29:"taxonomy_image_disable_images";i:0;s:20:"l10n_client_disabled";i:0;s:13:"form_build_id";s:48:"form-MBxN_vyi5HhAsg0I2XKWS7o1OdWz8gzblI4ECSrLqIU";s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:7:"contact";i:0;} [path] => product/جنتامایسین [field_one_image] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 164 [uid] => 1 [filename] => 63_64_65_-gentadic_20-40-80_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/63_64_65_-gentadic_20-40-80_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 62186 [status] => 1 [timestamp] => 1329484778 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 101 [view] => ) ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_brand_name] => Array ( [0] => Array ( [value] => جنتادیک® [format] => [safe] =>

جنتادیک®

[view] =>

جنتادیک®

) ) [field_contraindications] => Array ( [0] => Array ( [value] => حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین [format] => [safe] =>

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

[view] =>

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

) ) [field_dosage_form] => Array ( [0] => Array ( [value] => • آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر [format] => [safe] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

[view] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

) ) [field_drug_interactions] => Array ( [0] => Array ( [value] => مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد. دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد. [format] => [safe] =>

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

[view] =>

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

) ) [field_indications] => Array ( [0] => Array ( [value] => • عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس • مننژیت • پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی • عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک • بیماری التهابی لگن(PID) [format] => [safe] =>

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

[view] =>

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

) ) [field_packing] => Array ( [0] => Array ( [value] => • آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی [format] => [safe] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

[view] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

) ) [field_pdf] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 165 [uid] => 1 [filename] => 63_64_65_-gentadic_20-40-80.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/63_64_65_-gentadic_20-40-80.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 155003 [status] => 1 [timestamp] => 1329484983 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 101 [view] => ) ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [0] => Array ( [value] => جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است. پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند. متابولیسم: متابولیزه نمی شود. دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد. [format] => [safe] =>

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

[view] =>

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

) ) [field_pharmacological_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => آمینوگلیکوزید [format] => [safe] =>

آمینوگلیکوزید

[view] =>

آمینوگلیکوزید

) ) [field_precautions] => Array ( [0] => Array ( [value] => درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود. [format] => [safe] =>

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

[view] =>

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

) ) [field_pregnancy_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => رده D [format] => [safe] =>

رده D

[view] =>

رده D

) ) [field_references] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_side_effects] => Array ( [0] => Array ( [value] => اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج قلبی- عروقی:هیپوتانسیون چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس. [format] => [safe] =>

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

[view] =>

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

) ) [field_storage] => Array ( [0] => Array ( [value] => دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => [safe] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[view] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => ضد باکتری [format] => [safe] =>

ضد باکتری

[view] =>

ضد باکتری

) ) [field_related_products] => Array ( [0] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [1] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [2] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) ) [taxonomy] => Array ( [10] => stdClass Object ( [tid] => 10 [vid] => 1 [name] => داروهای آنتی بیوتیک [description] => [weight] => 8 [language] => [trid] => 0 [v_weight_unused] => 0 ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => [content] => Array ( [field_one_image] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_one_image [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -3 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_one_image [#weight] => 0 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 164 [uid] => 1 [filename] => 63_64_65_-gentadic_20-40-80_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/63_64_65_-gentadic_20-40-80_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 62186 [status] => 1 [timestamp] => 1329484778 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 101 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_one_image [#title] => Image [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
[#printed] => 1 ) [field_brand_name] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_brand_name [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_brand_name [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => جنتادیک® [format] => [safe] =>

جنتادیک®

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

جنتادیک®

) [#title] => [#description] => [#children] =>

جنتادیک®

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_brand_name [#title] => نام تجاری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

جنتادیک®

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نام تجاری: 

جنتادیک®

[#printed] => 1 ) [field_dosage_form] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_dosage_form [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_dosage_form [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر [format] => [safe] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_dosage_form [#title] => شکل دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
شکل دارویی: 

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [field_pharmacological_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacological_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 0 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacological_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => آمینوگلیکوزید [format] => [safe] =>

آمینوگلیکوزید

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

آمینوگلیکوزید

) [#title] => [#description] => [#children] =>

آمینوگلیکوزید

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacological_category [#title] => طبقه بندی فارماکولوژیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

آمینوگلیکوزید

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی فارماکولوژیک: 

آمینوگلیکوزید

[#printed] => 1 ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Generic Name [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Pharmacology [description] => Node module form. [weight] => 3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 18 ) [author] => Array ( [label] => Authoring information [description] => Node module form. [weight] => 19 ) [options] => Array ( [label] => Publishing options [description] => Node module form. [weight] => 20 ) [language] => Array ( [label] => Language [description] => Locale module form. [weight] => -4 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 21 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => 17 ) [taxonomy] => Array ( [label] => Taxonomy [description] => Taxonomy module form. [weight] => -3 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 16 ) [custom_breadcrumbs] => Array ( [label] => Custom Breadcrumbs [description] => Custom Breadcrumbs module form. [weight] => 30 ) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_therapeutic_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_therapeutic_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => ضد باکتری [format] => [safe] =>

ضد باکتری

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

ضد باکتری

) [#title] => [#description] => [#children] =>

ضد باکتری

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_therapeutic_category [#title] => طبقه بندی درمانی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

ضد باکتری

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی درمانی: 

ضد باکتری

[#printed] => 1 ) [field_pregnancy_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pregnancy_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pregnancy_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => رده D [format] => [safe] =>

رده D

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

رده D

) [#title] => [#description] => [#children] =>

رده D

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pregnancy_category [#title] => طبقه بندی مصرف در بارداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

رده D

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده D

[#printed] => 1 ) [body] => Array ( [#weight] => 3 [#value] =>

اثر ضد باکتری : جنتا مایسین باکتریسید است.این باکتری با جز 30S ریبوزومهای باکتری پیوند یافته و ساخت پروتئین های باکتری را مهار می کند.طیف وسیعی از این دارو شامل بسیاری از ارگانیسم های گرم منفی هوازی(از جمله اثر گونه های مختلف سودوموناس آئروژینوزا)و در بعضی از ارگانیسم های گرم مثبت هوازی است. جنتامایسین ممکن است بر بعضی از گونه های باکتری مقاوم به سایر آمینوگلیکوزها موثر باشد .

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacokinetics [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 4 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacokinetics [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است. پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند. متابولیسم: متابولیزه نمی شود. دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد. [format] => [safe] =>

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacokinetics [#title] => فارماکوکینتیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
فارماکوکینتیک: 

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

[#printed] => 1 ) [field_indications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_indications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 5 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_indications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس • مننژیت • پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی • عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک • بیماری التهابی لگن(PID) [format] => [safe] =>

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_indications [#title] => موارد مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد مصرف: 

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

[#printed] => 1 ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_administration_and_dosage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_administration_and_dosage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_administration_and_dosage [#title] => روش و مقدار مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_contraindications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_contraindications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 7 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_contraindications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین [format] => [safe] =>

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

) [#title] => [#description] => [#children] =>

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_contraindications [#title] => موارد منع مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد منع مصرف: 

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

[#printed] => 1 ) [field_precautions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_precautions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 8 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_precautions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود. [format] => [safe] =>

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_precautions [#title] => احتیاط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
احتیاط: 

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

[#printed] => 1 ) [field_drug_interactions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_drug_interactions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 9 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_drug_interactions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد. دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد. [format] => [safe] =>

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_drug_interactions [#title] => تداخلات دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

[#printed] => 1 ) [field_side_effects] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_side_effects [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 10 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_side_effects [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج قلبی- عروقی:هیپوتانسیون چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس. [format] => [safe] =>

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_side_effects [#title] => عوارض جانبی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
عوارض جانبی: 

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

[#printed] => 1 ) [field_storage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_storage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 11 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_storage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => [safe] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_storage [#title] => نحوۀ نگهداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [field_packing] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_packing [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 12 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_packing [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی [format] => [safe] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_packing [#title] => بسته بندی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
بسته بندی: 

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

[#printed] => 1 ) [field_references] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_references [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 13 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_references [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_references [#title] => منابع [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pdf] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pdf [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 14 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pdf [#weight] => 0 [#theme] => filefield_formatter_default [#item] => Array ( [fid] => 165 [uid] => 1 [filename] => 63_64_65_-gentadic_20-40-80.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/63_64_65_-gentadic_20-40-80.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 155003 [status] => 1 [timestamp] => 1329484983 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 101 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pdf [#title] => PDF [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [field_related_products] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_related_products [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 15 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 0 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [1] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 1 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 1 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [2] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 2 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 2 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_related_products [#title] => محصولات مرتبط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
نام تجاری: 

جنتادیک®

شکل دارویی: 

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی درمانی: 

ضد باکتری

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده D

اثر ضد باکتری : جنتا مایسین باکتریسید است.این باکتری با جز 30S ریبوزومهای باکتری پیوند یافته و ساخت پروتئین های باکتری را مهار می کند.طیف وسیعی از این دارو شامل بسیاری از ارگانیسم های گرم منفی هوازی(از جمله اثر گونه های مختلف سودوموناس آئروژینوزا)و در بعضی از ارگانیسم های گرم مثبت هوازی است. جنتامایسین ممکن است بر بعضی از گونه های باکتری مقاوم به سایر آمینوگلیکوزها موثر باشد .

فارماکوکینتیک: 

جذب: جذب جنتامایسین از راه گوارش بسیار کم است.
پخش: بعد از تزریق،بطور گسترده در بدن گسترش می یابد. نفوذ این دارو به مایع مغزی- نخاعی (CFS)حتی در حالت التهاب مننژ، کم است.تزریق داخل بطنی این داروغلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند.پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است.ازجفت عبور می کند.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.
دفع: عمدتا از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود.مقادیر کمی از این دارو ممکن است در صفرا و شیر مادر ترشح شود.نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت است. نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید کلیوی ممکن است به 60-24 ساعت برسد.

موارد مصرف: 

• عفونت های وخیم ناشی از ارگانیسم های حساس
• مننژیت
• پیشگیری از آندوکاردیت در جراحی ها وروشهای تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری-تناسلی یا گوارشی
• عفونتهاب باکتریایی اولیه و ثانویه ، سوختگی های سطحی،زخم های پوستی، گزیدگی حشرات یا زخم های جراحی های کوچک
• بیماری التهابی لگن(PID)

موارد منع مصرف: 

حساسیت های شناخته شده نسبت به جنتا مایسین یا آمینوگلیکوزیدهای دیگر ، مانند نئومایسین

احتیاط: 

درمان سیستمیک در نوزادان،کودکان، بیماران مسن،بیماران یا نارسایی کلیه،اختلالات عصبی-عضلانی ، هیپو کلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.

تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با داروهایی نظیر آسیکلوویر ، متوکسی فلوران، پلی میکسین B، وانکومایسین،سیس پلاتین،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزید های دیگر خطر مسمومیت کلیوی ، گوشی و عصبی را افزایش می دهد.
دیمن هیدرینات یا سایر داروهای ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی ممکن است مسمومیت گوشی ناشی از مصرف جنتامایسین را مخفی سازد.مصرف همزمان با پنی سیلین اثر سینرژیک باکتریسید بر علیه سودوموناس آئروژینوزا،اشریشیاکلی،کلبسیلا،سیتروباکتر،آنتروباکتر،سراتیا و پروتئوس میرابیلیس ایجاد می کند، ولی این داروها از نظر فیزیکی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن و یا مصرف همزمان غیر فعال می شوند.بین ساعات تزریق این داروها باید 2-1 ساعت فاصله باشد.

عوارض جانبی: 

اعصاب مرکزی:گیجی،آنسفالوپاتی،تب ،سر درد ، لتارژی ، بی حسی ،نوروپاتی محیطی،تشنج
قلبی- عروقی:هیپوتانسیون
چشم،گوش:تاری دید ، سمیت شنوایی
خون:آنمی،آئوزینوفیلی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی
عضلانی-اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو
پوست:تحریک خفیف پوستی،احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیک،خارش، راش ، کهیر
دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ
ادراری-تناسلی: مسمومیت کلیوی
سایر عوارض:واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط،آنافیلاکسی، درد در محل تزریق،افزایش رشد میکروارگانیسم های غیر حساس.

نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی
• آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_en] => Array ( [title] => English [href] => node/246 [language] => stdClass Object ( [language] => en [name] => English [native] => English [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 0 [formula] => [domain] => [prefix] => en [weight] => 2 [javascript] => ) [attributes] => Array ( [title] => Gentamicin [class] => translation-link ) ) ) )
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517