داروهای ضد درد وضد التهاب

استامینوفن 1 گرم

استاجکت®
امپول
10 عددی

کتورولاک

-
هر جعبه حاوی 10 عدد آمپول یک میلی لیتری کتورولاک ترومتامول 30 میلی گرم در میلی لیتر می باشد.

ایبوپروفن

-
آمپول 400 میلی گرم در 4 میلی لیتر و 800 میلی گرم در 8 میلی لیتر
• آمپول ایبوپروفن 400: هر جعبه حاوی 5 آمپول ایبوپروفن 400 میلی گرم در 4 میلی لیتر می باشد. • آمپول ایبوپروفن 800: هر جعبه حاوی 5 آمپول ایبوپروفن 800 میلی گرم در 8 میلی لیتر می باشد.

دیکلوفناک سدیم

لوفدیک ®
آمپول 75 میلی گرم در 3 میلی لیتر(فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی استفاده گردد). شیاف 50 میلی گرمی
آمپول 75 میلی گرم در 3 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی شیاف 50 میلی گرمی : بسته بندی 5 عددی

ترامادول

ترامادیک ®
آمپول 50 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 50 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی

پیروکسیکام

روکامیکس ®
• آمپول 20 میلی گرم در میلی لیتر(فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی استفاده گردد) • ژل 0/5% موضعی (هر 100 گرم حاوی 0/5 گرم پیروکسیکام)
• آمپول 20 میلی گرم در میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی • ژل 0/5% موضعی: تک عددی- 60 گرمی

فنتانیل سیترات

-
آمپول 0/5 میلی گرم در 10 میلی لیتر
آمپول 0/5 میلی گرم در 10 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی

سوماتریپتان سوکسینات

-
• آمپول 6 میلی گرم در 0/5 میلی لیتر
آمپول 6 میلی گرم در 0/5 میلی لیتر: بسته بندی تک عددی

پتیدین

-
• آمپول 50 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر
• آمپول 50 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517