داروهای خواب آور،ضد پارکینسون،ضد افسردگی ،ضد تشنج،ضد اضطراب و ضد سایکوز

تری فلوئوپرازین

تری فلوزیک ®
آمپول 1 میلی گرم در 1 میلی لیتر (فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی مصرف گردد).
آمپول 1 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی

فنی توئین

هیدانتیک®
آمپول 250 میلی گرم در5 میلی لیتر ( فقط به صورت تزریق آهسته وریدی استفاده گردد).
آمپول 250 میلی گرم در 5 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

میدازولام

-
آمپول 15 میلی گرم در 3 میلی لیتر
آمپول 15 میلی گرم در 3 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

هالوپریدول

هالودیک®
آمپول 5 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 5 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

دیازپام

زپادیک®
آمپول 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر
آمپول 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 و 100 عددی

بی پریدن لاکتات

آکینیدیک ®
آمپول 5 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517