داروهای بی حس کنندۀ موضعی و عمومی

لیدوکایین هیدروکلراید

لیگنودیک ®
• آمپول 1%( 50 میلی گرم در 5 میلی لیتر) • آمپول 2% (100 میلی گرم در 5 میلی لیتر) • آمپول داخل نخاعی (لیدوکایین هیدروکلراید 5 %+ دکستروز 7/5%)
• آمپول 1%( 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر) : بسته بندی 5 عددی • آمپول 2% (100 میلی گرم در 5 میلی لیتر) : بسته بندی 5 عددی • آمپول داخل نخاعی (2 میلی لیتری) : بسته بندی 10 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517