داروهای مکمل غذایی و ویتامین ها

ویتامین ب - کمپلکس

بویکوم ®
• شربت 60 میلی لیتری ( هر 5 میلی لیتر حاوی 5 میلی گرم ویتامین B1 ، دو میلی گرم ویتامین B2 ، دو میلی گرم ویتامین B6 ، سه میلی گرم دکسپانتنول و بیست میلی گرم نیکوتینامید) • آمپول دو میلی لیتر (هر 2 میلی لیتر حاوی 10 میلی گرم ویتامین B1 ، چهار میلی گرم ویتامین B2 ،چهار میلی گرم ویتامین B6، چهل میلی گرم نیکوتینامید و شش میلی گرم دکسپانتنول)
• شربت : بسته بندی تک عددی • آمپول: بسته بندی 100 عددی

ال - کارنیتین

-
• محلول خوراکی 120 میلی لیتری ( هر 5 میلی لیتر حاوی500 میلی گرم لوو-کارنیتین و 7/5 میلی گرم سدیم ساخارین)
بسته بندی تک عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517