اطلاعات تماس

Contact Caspian Tamin

دفتر مركزي:

تهران، ميدان فاطمی، خيابان بيستون، پلاک 1، شركت داروسازي كاسپين تامين
شماره تماس: 42895 021
تلفن امور سهام : 88969160 021
نمابر: 88957056 021
ایمیل ارتباط با مشتری: crm@caspiantamin.com
 

Contact Caspian Tamin

كارخانه:

گيلان، رشت، شهر صنعتي رشت، ورودي 1، شركت داروسازي كاسپين تامين
شماره تماس: 4-1882511 0133
Plant Map
 
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517