بازدید استاندار گیلان از شرکت داروسازی کاسپین تامین(سهامی عام)

تاریخ: 
98/12/11
Image: 

جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم گیلان به همراه هیات همراه مورخ 98/12/11 از شرکت داروسازی کاسپین تامین بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای بهزاد شکوری معاونت محترم مالی، اقتصادی و اجرایی کاسپین تامین طی همراهی بازدیدکنندگان از واحد تولید وضعیت موجود و برنامه های آتی شرکت را تشریح نمودند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517