تولید ژل ضدعفونی کننده و توزیع آن همسو با مسئولیت اجتماعی(CSR) در سطح جامعه

تاریخ: 
98/12/10
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در راستای مبارزه با ویروس کرونا پروتکل ضدعفونی شرکت را در راس کار قرار داد و همسو با مسئولیت اجتماعی، اقدام به تولید ژل ضدعفونی کننده و توزیع آن در سطح جامعه نمود.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517