موفقیتی دیگر برای شرکت داروسازی کاسپین تامین

تاریخ: 
فروردین ماه 1400
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین به استناد "ماده ۸" از فصل ۳ آیین نامه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه های همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و بیولوژیک و همچنین "ماده ۷ " قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز "شماره ۶۹" مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳، موفق به اخذ پروانه آزمایشگاه مجاز تولیدی(آکرودیته) جهت انجام فعالیت های مربوطه ( کنترل فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی مواد اولیه مورد مصرف و فراورده های تولیدی شرکت) گردیده است.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517