کاشت 100 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری

تاریخ: 
98/12/15
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین به مناسبت روز درختکاری و در راستای حفظ محیط زیست مورخ 98/12/15 تعداد 100 اصله نهال را با مشارکت کارکنان در محل شرکت کاشت نمود.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517