محصولات

آمپول

آمپول

توانمندی داروسازی کاسپین تامین در تولید آمپول ، این داروسازی را در ردیف یکی از بزرگترین تولید کننده های آمپول در کشور قرار داده است. با دسته بندی و لیست محصولات آمپول آشنا شوید.

شیاف

شیاف

با دسته بندی و لیست محصولات شیاف آشنا شوید.

شربت و محلول خوراکی

شربت و محلول خوراکی

با دسته بندی و لیست محصولات شربت و محلول خوراکی آشنا شوید.

کرم، پماد و ژل

کرم، پماد و ژل

با دسته بندی و لیست محصولات کرم، پماد و ژل آشنا شوید.

ویال

ویال

با دسته بندی و لیست محصولات ویال آشنا شوید.

سرنگ آماده تزریق

سرنگ آماده تزریق

با دسته بندی و لیست محصولات سرنگ آماده تزریق آشنا شوید.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517