داروهای ضد درد و ضد التهاب

پیروکسیکام

روکامیکس ®
• آمپول 20 میلی گرم در میلی لیتر(فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی استفاده گردد) • ژل 0/5% موضعی (هر 100 گرم حاوی 0/5 گرم پیروکسیکام)
• آمپول 20 میلی گرم در میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی • ژل 5/0% موضعی: تک عددی- 60 گرمی

متیل سالیسیلات

متدیک ®
پماد 30 میلی گرمی ( هر 100 گرم حاوی 30 میلی گرم متیل سالیسیلات می باشد)
تک عددی – 30 گرمی

منتول سالیسیلات

منتودیک ®
پماد 30 گرمی (هر 100 گرم حاوی 15 گرم متیل سالیسیلات و 10 گرم منتول می باشد)
تک عددی- 30 گرمی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، خيابان بيستون، پلاك 1، شركت داروسازي كاسپين تامين
تلفن: (+98 21)-889 65323
نمابر: (+98 21)-889 57056
كارخانه:
آدرس: گيلان، رشت، شهر صنعتي رشت، ورودي 1، شركت داروسازي كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 338-2511- 8
نمابر: (+98 131) 338 – 2517