کمیته ها

1-اعضای کمیته حسابرسی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو غیر موظف هیئت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

اهم سوابق

1

سینا خردیار

رئیس کمیته

بله

حسابداری

فوق دکترا

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  • داور ژورنال های علمی بین المللی
  • سابقه مدیریت مالی در شرکت های دارویی هلدینگ تیپیکو

2

سید حجت کاظمی

عضو کمیته

خیر

مدیریت

دکترا

  • سابقه مدیریت طولانی در سازمان تأمین اجتماعی و عضو هیئت مدیره در شرکتهای مختلف

3

مرتضی سبحانی نیا

عضو کمیته

خیر

حسابداری

کارشناسی ارشد

  • سابقه مدیر حسابرسی داخلی
  • رئیس کمیته حسابرسی
  • عضو هیئت مدیره شرکتهای مختلف

4

سید آمین میرباقری

مدیر حسابرسی داخلی

خیر

حسابداری

دکترا

  • سابقه 8 سال حسابرسی
  • دارای گواهینامه قبولی حسابرس ارشد از جامعه حسابداران رسمی

 

 
 

2-اعضای کمیته ریسک: 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت در شرکت

1

روزبه رسولی

کارشناسی ارشد

مدیرعامل

2

ابراهیم طاهرنژاد

کارشناسی ارشد

معاونت مالی و اقتصادی

3

حسین مجیدی

دکترا

مدیر کارخانه

4

ارژنگ کاظمی

کارشناسی ارشد

مدیر حراست

5

سید آمین میرباقری

کارشناسی ارشد

مدیر حسابرسی داخلی

6

حامد طوماری

کارشناسی

مدیر امور مالی

7

محمدرضا غفاری

دکترا

مسئول فنی

8

جواد ابراهیمی

کارشناسی ارشد

مدیر برنامه ریزی

9

امینه موسی زاده

دکترا

رئیس HSE

10

بهروز شهابی

کارشناسی

مدیر فناوری اطلاعات

11

سعید هادی پور

کارشناسی

مدیر امور حقوقی

12

علیرضا زاهدی

کارشناسی

مدیر فروش

13

سیف اله بزرگزاده

کارشناسی

مدیر فنی و مهندسی

14

کبری کتابی

کارشناسی ارشد

مدیر صنایع

 

3-  کمیته انتصابات:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت در شرکت

1

روزبه رسولی

کارشناسی ارشد

مدیرعامل

2

ابراهیم طاهرنژاد

کارشناسی ارشد

معاونت مالی و اقتصادی

3

سینا خردیار

دکترا

رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

4

آرمان نصراللهی

دکترا

عضو غیر موظف هیئت مدیره

5

محسن شیرین زاده

کارشناسی ارشد

دبیر جلسه – مدیر منابع انسانی

 

 

 

 

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517