ویتامین ب 12 (سیانوکوبالامین)

نام ژنریک: ویتامین ب 12 (سیانوکوبالامین)
نام تجاری: ویبالمین ®
شکل دارویی: • آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر
طبقه بندی فارماکولوژیک: مكمل
طبقه بندی درمانی: ويتامين(محلول در آب)
طبقه بندی مصرف در بارداری: رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

فارماکولوژی

ويتامين B12 در بافتها به كوآنزيم B12 تبديل مي شود كه براي تبديل متيل- مالونات به سوكسينات و ساخت متيونين از هومو سيستين ضروري است.اين واكنش به فولات نيز نياز دارد.بدون كوآنزيم B12، كمبود فولات نيز بروز مي كند.همچنين ويتامين B12 با متابوليسم چربي و كربوهيدرات و ساخت پروتئين ارتباط دارد.به نظر مي رسد سلولهايي كه داراي تقسيم سلولي سريع هستند(مانند سلولهاي اپيتليال،مغز استخوان و سلول هاي ميلوئيد)بيشترين نياز را به ويتامين B12 دارند.
كمبود B12 ممكن است سبب بروز كم خوني مگالوبلاستيك ،ضايعات گوارشي و آسيب نورولوژيك شود.اين موارد با عدم توانايي در ايجاد ميلين و به دنبال آن تخريب تدريجي آكسون عصب شروع مي شوند.كمبود ويتامين B12 نشانه هاي كم خوني مگالوبلاستيك و علائم گوارشي كمبود ويتامين B12 را بطور كامل برطرف مي سازد.

فارماکوکینتیک:

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

موارد مصرف:

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

موارد منع مصرف:

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

احتیاط:

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

عوارض جانبی:

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

نحوۀ نگهداری:

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

stdClass Object ( [nid] => 143 [type] => product [language] => fa [uid] => 1 [status] => 1 [created] => 1329518189 [changed] => 1407145679 [comment] => 0 [promote] => 0 [moderate] => 0 [sticky] => 0 [tnid] => 143 [translate] => 0 [vid] => 143 [revision_uid] => 1 [title] => ویتامین ب 12 (سیانوکوبالامین) [body] =>
Image: 
نام تجاری: 

ویبالمین ®

شکل دارویی: 

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مكمل

طبقه بندی درمانی: 

ويتامين(محلول در آب)

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

ويتامين B12 در بافتها به كوآنزيم B12 تبديل مي شود كه براي تبديل متيل- مالونات به سوكسينات و ساخت متيونين از هومو سيستين ضروري است.اين واكنش به فولات نيز نياز دارد.بدون كوآنزيم B12، كمبود فولات نيز بروز مي كند.همچنين ويتامين B12 با متابوليسم چربي و كربوهيدرات و ساخت پروتئين ارتباط دارد.به نظر مي رسد سلولهايي كه داراي تقسيم سلولي سريع هستند(مانند سلولهاي اپيتليال،مغز استخوان و سلول هاي ميلوئيد)بيشترين نياز را به ويتامين B12 دارند.
كمبود B12 ممكن است سبب بروز كم خوني مگالوبلاستيك ،ضايعات گوارشي و آسيب نورولوژيك شود.اين موارد با عدم توانايي در ايجاد ميلين و به دنبال آن تخريب تدريجي آكسون عصب شروع مي شوند.كمبود ويتامين B12 نشانه هاي كم خوني مگالوبلاستيك و علائم گوارشي كمبود ويتامين B12 را بطور كامل برطرف مي سازد.

فارماکوکینتیک: 

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

موارد مصرف: 

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

موارد منع مصرف: 

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

احتیاط: 

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

عوارض جانبی: 

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[log] => [revision_timestamp] => 1407145679 [format] => 1 [name] => root [picture] => [data] => a:5:{s:29:"taxonomy_image_disable_images";i:0;s:20:"l10n_client_disabled";i:0;s:13:"form_build_id";s:48:"form-MBxN_vyi5HhAsg0I2XKWS7o1OdWz8gzblI4ECSrLqIU";s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:7:"contact";i:0;} [path] => product/ویتامین-ب-12-سیانوکوبالامین [field_one_image] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 245 [uid] => 1 [filename] => vitamin_b12_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/vitamin_b12_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 55419 [status] => 1 [timestamp] => 1329505329 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 143 [view] => ) ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_brand_name] => Array ( [0] => Array ( [value] => ویبالمین ® [format] => 1 [safe] =>

ویبالمین ®

[view] =>

ویبالمین ®

) ) [field_contraindications] => Array ( [0] => Array ( [value] => حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است). [format] => 1 [safe] =>

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

[view] =>

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

) ) [field_dosage_form] => Array ( [0] => Array ( [value] => • آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر [format] => 1 [safe] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

[view] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

) ) [field_drug_interactions] => Array ( [0] => Array ( [value] => مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد. مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند. در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد. ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است. [format] => 1 [safe] =>

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

[view] =>

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

) ) [field_indications] => Array ( [0] => Array ( [value] => • آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12) • کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده) • تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12 [format] => 1 [safe] =>

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

[view] =>

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

) ) [field_packing] => Array ( [0] => Array ( [value] => • آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی [format] => 1 [safe] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[view] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

) ) [field_pdf] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 246 [uid] => 1 [filename] => vitamin_b12.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/vitamin_b12.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 284173 [status] => 1 [timestamp] => 1329505576 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 143 [view] => ) ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [0] => Array ( [value] => جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود. پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است. متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود. دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود. [format] => 1 [safe] =>

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

[view] =>

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

) ) [field_pharmacological_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => مكمل [format] => 1 [safe] =>

مكمل

[view] =>

مكمل

) ) [field_precautions] => Array ( [0] => Array ( [value] => افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود. [format] => 1 [safe] =>

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

[view] =>

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

) ) [field_pregnancy_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C ) [format] => 1 [safe] =>

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

[view] =>

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

) ) [field_references] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_side_effects] => Array ( [0] => Array ( [value] => قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي پوست: خارش ، كهير چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا موضعي: درد در محل تزريق ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون [format] => 1 [safe] =>

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

[view] =>

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

) ) [field_storage] => Array ( [0] => Array ( [value] => دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => 1 [safe] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[view] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => ويتامين(محلول در آب) [format] => 1 [safe] =>

ويتامين(محلول در آب)

[view] =>

ويتامين(محلول در آب)

) ) [field_related_products] => Array ( [0] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [1] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [2] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) ) [taxonomy] => Array ( [12] => stdClass Object ( [tid] => 12 [vid] => 1 [name] => داروهای مکمل غذایی و ویتامین ها [description] => [weight] => 10 [language] => [trid] => 0 [v_weight_unused] => 0 ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [field_one_image] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_one_image [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -3 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_one_image [#weight] => 0 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 245 [uid] => 1 [filename] => vitamin_b12_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/vitamin_b12_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 55419 [status] => 1 [timestamp] => 1329505329 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 143 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_one_image [#title] => Image [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
[#printed] => 1 ) [field_brand_name] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_brand_name [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_brand_name [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => ویبالمین ® [format] => 1 [safe] =>

ویبالمین ®

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

ویبالمین ®

) [#title] => [#description] => [#children] =>

ویبالمین ®

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_brand_name [#title] => نام تجاری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

ویبالمین ®

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نام تجاری: 

ویبالمین ®

[#printed] => 1 ) [field_dosage_form] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_dosage_form [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_dosage_form [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر [format] => 1 [safe] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_dosage_form [#title] => شکل دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
شکل دارویی: 

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [field_pharmacological_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacological_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 0 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacological_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => مكمل [format] => 1 [safe] =>

مكمل

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

مكمل

) [#title] => [#description] => [#children] =>

مكمل

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacological_category [#title] => طبقه بندی فارماکولوژیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

مكمل

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مكمل

[#printed] => 1 ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Generic Name [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Pharmacology [description] => Node module form. [weight] => 3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 18 ) [author] => Array ( [label] => Authoring information [description] => Node module form. [weight] => 19 ) [options] => Array ( [label] => Publishing options [description] => Node module form. [weight] => 20 ) [language] => Array ( [label] => Language [description] => Locale module form. [weight] => -4 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 21 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => 17 ) [taxonomy] => Array ( [label] => Taxonomy [description] => Taxonomy module form. [weight] => -3 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 16 ) [custom_breadcrumbs] => Array ( [label] => Custom Breadcrumbs [description] => Custom Breadcrumbs module form. [weight] => 30 ) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_therapeutic_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_therapeutic_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => ويتامين(محلول در آب) [format] => 1 [safe] =>

ويتامين(محلول در آب)

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

ويتامين(محلول در آب)

) [#title] => [#description] => [#children] =>

ويتامين(محلول در آب)

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_therapeutic_category [#title] => طبقه بندی درمانی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

ويتامين(محلول در آب)

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی درمانی: 

ويتامين(محلول در آب)

[#printed] => 1 ) [field_pregnancy_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pregnancy_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pregnancy_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C ) [format] => 1 [safe] =>

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

) [#title] => [#description] => [#children] =>

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pregnancy_category [#title] => طبقه بندی مصرف در بارداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

[#printed] => 1 ) [body] => Array ( [#weight] => 3 [#value] =>

ويتامين B12 در بافتها به كوآنزيم B12 تبديل مي شود كه براي تبديل متيل- مالونات به سوكسينات و ساخت متيونين از هومو سيستين ضروري است.اين واكنش به فولات نيز نياز دارد.بدون كوآنزيم B12، كمبود فولات نيز بروز مي كند.همچنين ويتامين B12 با متابوليسم چربي و كربوهيدرات و ساخت پروتئين ارتباط دارد.به نظر مي رسد سلولهايي كه داراي تقسيم سلولي سريع هستند(مانند سلولهاي اپيتليال،مغز استخوان و سلول هاي ميلوئيد)بيشترين نياز را به ويتامين B12 دارند.
كمبود B12 ممكن است سبب بروز كم خوني مگالوبلاستيك ،ضايعات گوارشي و آسيب نورولوژيك شود.اين موارد با عدم توانايي در ايجاد ميلين و به دنبال آن تخريب تدريجي آكسون عصب شروع مي شوند.كمبود ويتامين B12 نشانه هاي كم خوني مگالوبلاستيك و علائم گوارشي كمبود ويتامين B12 را بطور كامل برطرف مي سازد.

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacokinetics [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 4 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacokinetics [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود. پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است. متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود. دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود. [format] => 1 [safe] =>

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacokinetics [#title] => فارماکوکینتیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
فارماکوکینتیک: 

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

[#printed] => 1 ) [field_indications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_indications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 5 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_indications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12) • کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده) • تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12 [format] => 1 [safe] =>

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_indications [#title] => موارد مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد مصرف: 

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

[#printed] => 1 ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_administration_and_dosage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_administration_and_dosage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_administration_and_dosage [#title] => روش و مقدار مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_contraindications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_contraindications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 7 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_contraindications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است). [format] => 1 [safe] =>

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

) [#title] => [#description] => [#children] =>

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_contraindications [#title] => موارد منع مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد منع مصرف: 

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

[#printed] => 1 ) [field_precautions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_precautions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 8 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_precautions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود. [format] => 1 [safe] =>

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_precautions [#title] => احتیاط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
احتیاط: 

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

[#printed] => 1 ) [field_drug_interactions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_drug_interactions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 9 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_drug_interactions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد. مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند. در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد. ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است. [format] => 1 [safe] =>

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_drug_interactions [#title] => تداخلات دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

[#printed] => 1 ) [field_side_effects] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_side_effects [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 10 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_side_effects [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي پوست: خارش ، كهير چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا موضعي: درد در محل تزريق ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون [format] => 1 [safe] =>

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

) [#title] => [#description] => [#children] =>

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_side_effects [#title] => عوارض جانبی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
عوارض جانبی: 

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

[#printed] => 1 ) [field_storage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_storage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 11 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_storage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => 1 [safe] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_storage [#title] => نحوۀ نگهداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [field_packing] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_packing [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 12 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_packing [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی [format] => 1 [safe] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_packing [#title] => بسته بندی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
بسته بندی: 

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [field_references] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_references [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 13 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_references [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_references [#title] => منابع [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pdf] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pdf [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 14 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pdf [#weight] => 0 [#theme] => filefield_formatter_default [#item] => Array ( [fid] => 246 [uid] => 1 [filename] => vitamin_b12.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/vitamin_b12.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 284173 [status] => 1 [timestamp] => 1329505576 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 143 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pdf [#title] => PDF [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [field_related_products] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_related_products [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 15 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 0 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [1] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 1 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 1 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [2] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 2 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 2 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_related_products [#title] => محصولات مرتبط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
نام تجاری: 

ویبالمین ®

شکل دارویی: 

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مكمل

طبقه بندی درمانی: 

ويتامين(محلول در آب)

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده A(در صورت مصرف بيش از اندازه مجاز روزانه رده C )

ويتامين B12 در بافتها به كوآنزيم B12 تبديل مي شود كه براي تبديل متيل- مالونات به سوكسينات و ساخت متيونين از هومو سيستين ضروري است.اين واكنش به فولات نيز نياز دارد.بدون كوآنزيم B12، كمبود فولات نيز بروز مي كند.همچنين ويتامين B12 با متابوليسم چربي و كربوهيدرات و ساخت پروتئين ارتباط دارد.به نظر مي رسد سلولهايي كه داراي تقسيم سلولي سريع هستند(مانند سلولهاي اپيتليال،مغز استخوان و سلول هاي ميلوئيد)بيشترين نياز را به ويتامين B12 دارند.
كمبود B12 ممكن است سبب بروز كم خوني مگالوبلاستيك ،ضايعات گوارشي و آسيب نورولوژيك شود.اين موارد با عدم توانايي در ايجاد ميلين و به دنبال آن تخريب تدريجي آكسون عصب شروع مي شوند.كمبود ويتامين B12 نشانه هاي كم خوني مگالوبلاستيك و علائم گوارشي كمبود ويتامين B12 را بطور كامل برطرف مي سازد.

فارماکوکینتیک: 

جذب: بعد از تزريق عضلاني و زير جلدي از محل تزريق به سرعت جذب مي شود.حداكثر ميزان غلظت پلاسمايي اين دارو طي يك ساعت صل مي شود.
پخش: در كبد،مغز استخوان و ساير بافتها، از جمله جفت انتشار مي يابد.در هنگام تولد غلظت ويتامين B 12 در نوزادان 5-3 برابر مادران آنهاست. در شير ترشح مي شود و غلظت آن در شير تقريباًمعادل غلظت آن در سرم مادر است.
متابوليسم: در كبد متابوليزه مي شود.
دفع: در افراد سالم كه تقريباً ويتامين B 12 را از تغذيه دريافت مي كنند ، حدود 8-3 ميكرو گرم از اين ويتامين در روز در دستگاه گوارش و عمدتاً از راه صفرا ترشح مي شود و تنها حدود يك ميكرو گرم آن باز جذب مي شود.معمولاً در روز كمتر از 0/25 ميكرو گرم از طريق ادرار دفع مي شود.اگر ويتامين B 12 بيش از گنجايش پيوند آن در پلاسما،كبد و ساير بافتها مصرف شود، در خون آزاد خواهد بود تا از طريق ادرار دفع شود.

موارد مصرف: 

• آنمی پرنیسیوز(سوء جذب ویتامین B12)
• کمبود ویتامین B12 به دلایلی غیر از آنمی پرنیسیوز (نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده)
• تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین B12

موارد منع مصرف: 

حساسيت مفرط به كبالت، ويتامين B12 يا هر يك از اجزاي اين فرآورده(انجام آزمون داخل پوستي توصيه مي شود) ، آتروفي ارثي عصب بينايي(بيماري Laber)(آتروفي عصب بينايي بعنوان يك اثر جانبي دارو گزارش شده است).

احتیاط: 

افراد مستعد مبتلا به نقرس(خطر تخريب اسيد نوكلئيك افزايش مي يابد)، بيماري قلبي(خطر افزايش حجم خون وجود دارد)، بعد از شروع درمان با ويتامين B12 غلظت سرمي پتاسيم اندازه گيري شود تا از بروز كمي كشنده پتاسيم خون جلوگيري شود.

تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با آمينوگليكوزريدها،كولشي سين ،فرآورده هاي پیوسته رهش پتاسيم،اسيد آمينوساليسيليك و املاح آن،داروهاي ضد تشنج،تحريك روده كوچك توسط كبالت و مقادير زياد فرآورده هاي حاوي الكل زياد، جذب ويتامين B12 را كاهش مي دهد.
مقادير زياد اسيد آسكوربيك نبايد طي يك ساعت قبل و بعد از مصرف ويتامين B12 مصرف شود ، زيرا اسيد آسكوربيك ممكن است ويتامين B12 را تخريب كند.
در بيماران مبتلا به پرنيسيوز ممكن است جذب ويتامين B12 و ترشح فاكتور داخلي افزايش يابد.
ويتامين B12 و كلرامفنيكل نبايد بطور همزمان مصرف شوند زيرا ممكن است پاسخ هماتوپوئتيك مورد نظر خنثي شود.پيگيري دقيق پاسخ هماتولوژيك و درمان جايگزين ضروري است.

عوارض جانبی: 

قلبي- عروقي: ادم ريوي، نارسايي احتناقي قلب(در اوايل درمان)، ترومبوز محيطي
پوست: خارش ، كهير
چشم: آتروفي شديد اعصاب در بيماران مبتلا به بيماري جذام
دستگاه گوارش: اسهال خفيف وگذرا
موضعي: درد در محل تزريق
ساير عوارض: شوك آنافيلاكتيك ،احساس تورم در تمام بدن، كمي پتاسيم خون

نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_en] => Array ( [title] => English [href] => node/258 [language] => stdClass Object ( [language] => en [name] => English [native] => English [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 0 [formula] => [domain] => [prefix] => en [weight] => 2 [javascript] => ) [attributes] => Array ( [title] => Vitamin B12 (Cyanocobalamin) [class] => translation-link ) ) ) )
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517