گزارشات عملکرد سال مالی 1399

صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/29 (حسابرسی شده)

مشاهده گزارش
گزارش هیئت مدیره

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517