داروهای ضد درد و ضد التهاب

پیروکسیکام

روکامیکس ®
• آمپول 20 میلی گرم در میلی لیتر(فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی استفاده گردد) • ژل 0/5% موضعی (هر 100 گرم حاوی 0/5 گرم پیروکسیکام)
• آمپول 20 میلی گرم در میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی • ژل 5/0% موضعی: تک عددی- 60 گرمی

متیل سالیسیلات

متدیک ®
پماد 30 میلی گرمی ( هر 100 گرم حاوی 30 میلی گرم متیل سالیسیلات می باشد)
تک عددی – 30 گرمی

منتول سالیسیلات

منتودیک ®
پماد 30 گرمی (هر 100 گرم حاوی 15 گرم متیل سالیسیلات و 10 گرم منتول می باشد)
تک عددی- 30 گرمی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517