ضد میاستنی و شل کنندۀ عضلانی

سوکسینیل کولین کلراید

-
آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر
آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

پانکرونیوم بروماید

کوروپان®
آمپول 4میلی گرم در 2میلی لیتر (فقط به صورت تزریق وریدی استفاده گردد)
آمپول 4 میلی گرم در 2 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی

نئوستیگمین

ایپوستیگمین ®
• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر
• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

متوکاربامول

ریلاکسی مول®
آمپول 1 گرم در 10 میلی لیتر
آمپول 1 گرم در 10 میلی لیتر : بسته بندی های 5 عددی

آتراکوریوم بسیلات

-
آمپول 50 میلی گرم در 5 میلی لیتر
آمپول 50 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517