داروهای قلبی - عروقی ، الکترولیت ها

هپارین سدیم

هپارودیک ®
ویال 25000 واحد در 5 میلی لیتر
ویال 25000 واحد در 5 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517