داروهای آنتی هیستامین و برونکودیلاتور

پرومتازین هیدروکلراید

-
شربت 60 میلی لیتری ( هر 5 میلی لیتر حاوی 5 میلی گرم پرومتازین هیدروکلراید)
شربت 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی تک عددی

سالبوتامول

سالبودیک ®
• شربت 60 میلی لیتری (هر 5 میلی لیتر حاوی 2 میلی گرم سالبوتامول سولفات می باشد).
شربت 2 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی تک عددی

سودوافدرین

ایپوفدرین®
• محلول خوراکی 60 میلی لیتری (هر 5 میلی لیتر حاوی 30 میلی گرم سودوافدرین هیدروکلراید و 2 میلی گرم سدیم ساخارین می باشد)
محلول خوراکی 30 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی تک عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517