داروهای ضد درد و ضد التهاب

ایندومتاسین

ایندیک ®
• شیاف 50 میلی گرمی • شیاف 100 میلی گرمی
• شیاف 50 میلی گرمی : بسته بندی 10 عددی • شیاف 100 میلی گرمی : بسته بندی 10 عددی

دیکلوفناک سدیم

لوفدیک ®
• آمپول 75 میلی گرم در 3 میلی لیتر(فقط به صورت تزریق عمیق عضلانی استفاده گردد) • شیاف 50 میلی گرمی
• آمپول 75 میلی گرم در 3 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی • شیاف 50 میلی گرمی : بسته بندی 5 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517