حضور شرکت داروسازی کاسپین تامین دراولین همایش بین المللی تروما و مراقبت های بحرانی اورژانس

تاریخ: 
1395/07/11
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در اولین همایش بین المللی تروما و مراقبت های اورژانسی که از تاریخ 7/7/95 لغایت 9/7/95 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز برگزار گردید شرکت نمود.
در این همایش اساتید و پزشکان مختلف از اقصی نقاط کشور شرکت داشتند.
آقای دکتر سهیل بهرامی استاد و ریاست بخش ترومای موسسه لوودیک بولتزمن اتریش نیز در جمع سخنرانان این همایش حضور داشته و به ارائه مطالب و تجربیات خود پرداختند.
شرکت داروسازی کاسپین با توجه به دارا بودن فرآوردهای مسکن و ضد درد ازجمله آمپول ایبو پروفن که محصول انحصاری این شرکت می باشد ونیز آمپول استامینوفن با نام تجاری استاجکت ® در بخش نمایشگاهی این همایش در کنار سایر شرکت کنندگان حضور به هم رسانید.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517